Klient chodzi z głową
w chmurach, zamiast
płacić faktury?

Sprowadź go na ziemię!

Wypełnij formularz, a konsultant BIG zadzwoni do Ciebie najszybciej jak to możliwe

Administratorem danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@big.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@big.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane będą przetwarzane w celu: a) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem w celu zaprezentowania oferty oraz zawarcia Umowy lub do wycofania Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. b) marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących lub pozostających w Grupie Kapitałowej BIK: BIK S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, w tym w celach analitycznych. Twoje dane w tym zakresie będą przetwarzane do momentu podpisania Umowy z BIG InfoMonitor lub maksymalnie przez 90 dni. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

BIG InfoMonitor To narzędzie, dzięki któremu chronisz firmę przed nieuczciwymi kontrahentami oraz:

 • ręka i gwiazdki

  Skuteczność wezwań do zapłaty nawet do 67%*

 • świnka skarbonka

  Bezpłatny wpis do Rejestru Dłużników w ramach abonamentu

 • koperta

  Wyślesz wezwanie do zapłaty na wzorze BIG

 • pasek wyszukiwania

  Wgląd do baz BIG InfoMonitor, BIK i ZBP

 • certyfikat

  Prewencja opóźnień płatniczych dzięki pieczęci ostrzegawczej

*Analiza własna na podstawie danych za 2016 r., zgromadzonych w Systemie BIG.PL.
**Przeterminowane należności powyżej 60 dni; Raport z badania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zrealizowane dla BIG InfoMonitor przez Keralla Research, Q3, 2019 r.

Liczby

mówią same za siebie

Dla kogo?

 1. Dla świadomych przedsiębiorców, którzy weryfikują swoich kontrahentów

 2. Dla firm, które mają dłużników i chcą odzyskać należności skutecznie i tanio

 3. Dla firm zainteresowanych Certyfikatem Firma Wiarygodna Finansowo