Raport o Sobie

Raport o Sobie – informuje o niespłaconych należnościach pytającego, które widnieją w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor.

Aby sprawdzić SIEBIE:

  1. Jeśli nie masz jeszcze Swojego konta w BIG.PL – zarejestruj się.
  2. Zaloguj się do Swojego konta w BIG.pl.
  3. Wydrukuj umowę z BIG InfoMonitor w serwisie BIG.pl – podpisz czytelnie umowę oraz załącznik w 2 egzemplarzach.
  4. Wyślij do BIG InfoMonitor listem/kurierem:

BIG InfoMonitor zweryfikuje nadesłane przez Ciebie dokumenty i prześle Ci listem poleconym:

  1. Informację o aktywacji konta i możliwości pobrania raportu,
  2. Podpisany 1 egzemplarz umowy.

Otrzymasz pocztą elektroniczną powiadomienie o aktywowaniu usługi.