Oferta specjalna dla uczestnikow Programu
BIG InfoMonitor jest odpowiedzią dla Przedsiębiorcy, który chce:
 • Minimalizować ryzyko finansowe
 • Utrzymywać płynność finansową
 • Wymieniać informacje o dłużnikach
 • Obniżyć koszty windykacji (brak prowizji)
 • Potwierdzić własną wiarygodność finansową

Wpis do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor mobilizuje dłużnika do spłaty długu
- średnio co 4 sekundy bazę BIG sprawdzają banki (przez BIK), firmy duże i małe oraz konsumenci.

Aby sprawdzić wiarygodność finansową kontrahentów,
tylko w BIG InfoMonitor zyskujesz dostęp do kilku baz danych (Rejestr BIG, BIK, ZBP)
– ponad 6,1 mln informacji o zaległym zadłużeniu.rabat

Wybierz Abonament BIG z bezterminowym rabatem

Dostęp do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz baz BIK i ZBP, wpis dłużników do Rejestru BIG InfoMonitor - odzyskiwanie należności, monitorowanie kontrahentów, narzędzia prewencyjne, potwierdzenie wiarygodności.

* bezterminowy rabat na dowolnie wybrany abonament (regularne ceny abonamentów od 250 zł netto)

Zamów bezpłatną wizytę EkspertaZostaw kontakt
lub zadzwoń 22 486 56 56

Przydatne informacje...

 1. Co zawiera Abonament BIG

  W ramach danego abonamentu zyskujesz:

  - limit wpisów do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

  - limit sprawdzeń kontrahentów (Raporty o Przedsiębiorcy z danymi z kilku baz)

  - limit monitorowanych firm w danym miesiącu

  - pieczęć prewencyjna na faktury

  - automonitorowanie firmy

  - Raport o swojej Firmie

  - opcjonalnie Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

  - preferencyjne ceny na produkty poza limitami.

 2. Czym jest informacja gospodarcza?

  Są to dane dotyczące wierzyciela i podmiotu, którego dane zobowiązanie dotyczy oraz kwoty zobowiązania pieniężnego, które między nimi zaistniało. Wyróżniamy trzy rodzaje informacji gospodarczej: pozytywną i negatywną oraz informację o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem.

 3. Co to jest pozytywna informacja gospodarcza?

  Jest to informacja o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych danego podmiotu wobec wierzyciela. Pozwala ona na budowanie swojej pozytywnej historii płatniczej.

 4. Co to jest negatywna informacja gospodarcza?

  Jest to informacja o niespłaconym zobowiązaniu finansowym, którego termin wymagalności (przeterminowanie) jest dłuższy niż 59 dni oraz dane wierzyciela i dłużnika

abonament

Zdobądź Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

Codziennie aktualizowany 24h/7 dni w tygodniu, zamiast 150 zł netto miesięcznie płacisz 50 zł netto.

Twoja wiarygodność finansowa, potwierdzona przez banki i inne firmy, to nowi klienci, lepsze kontakty, przewaga w negocjacjach, promocja oraz zaufanie do Twojej firmy.

Zamów bezpłatną wizytę EkspertaZostaw kontakt
lub zadzwoń 22 486 56 56

Przydatne informacje...

 1. Po co mojej firmie Certyfikat?

  Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo to dokument potwierdzający solidność i rzetelność finansową firmy na podstawie weryfikacji w kilku bazach danych (Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, baz Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP)).

  Jest to jedyny tego typu dokument na rynku Polskim, który weryfikuje firmę w kilku bazach.

  Według badań* 2013r.dla 92% przedsiębiorców w Polsce potwierdza, że udokumentowana wiarygodność finansowa przyszłego lub obecnego kontrahenta ma wpływ na podjęcie lub kontynuowanie współpracy z daną firmą.

  *Badania przeprowadzone przez Quality Watch Sp. z o.o. w sierpniu 2013r.

 2. Za co płacę wykupując Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo?

  Opłatę ponosisz za uczestnictwo w Programie Firmy Wiarygodnej Finansowo, a co za tym idzie, za umożliwienie zweryfikowania Twojej Firma w trzeb bazach jednocześnie – 24 h na dobę/ 7 dni w tygodniu i potwierdzeniu, że uzyskany przez Ciebie Certyfikat jest aktualny.

  Jeżeli w którejś z tych baz nastąpi niekorzystna zmiana Certyfikat zostaje od razu zablokowany.

 3. Jakie są kryteria uzyskania Certyfikatu?

  Aby uzyskać Certyfikat, należy spełnić kryteria wstępne:

  • Certyfikat wydawany jest firmie działającej na rynku minimum 6 miesięcy.
  • Brak odnotowanych zaległości firmy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie BIK i Systemie Bankowy Rejestr ZBP.
  • Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dodatkowym kryterium jest brak zaległości konsumenckich odnotowanych w Rejestrze Dłużników BIG oraz bazach BIK i ZBP.
  • Zaświadczenie o braku zaległości w ZUS i US (dotyczy średnich i dużych przedsiębiorstw)
za jedyne

zawiera on m.in. informacje o przedsiębiorcy, jego zaległych zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia tych informacji (możliwość dwukrotnego pobrania raportu z Rejestru Dłużników BIG)

Jak sprawdzić inną firmę w Rejestrze Długów BIG? (kliknij)

 1. Zarejestruj się na stronie www.BIG.pl (Typ konta: BIGKonto dla Firmy)
 2. Wpisz NIP firmy, którą chcesz sprawdzić w Rejstrze Dłużników BIG InfoMonitor
 3. Wpisz kod programu „Pakiet Trwałych Korzyści” jaki dostałeś od Banku Pekao S.A., następnie dokonaj wpłaty 1 zł za raport
 4. Wprowadź nazwę firmy i wybierz jej formę prawną
 5. Informacje o dostępności Raportu na twoim BIGkoncie dostaniesz na adres email podany w procesie rejestracji. Raport będzie dostępny w serwisie przez 90 dni.

PAMIĘTAJ! Zgodnie z art. 26.1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dn. 9 kwietnia 2010r., osoba pobierająca raport ma obowiązek usunięcia go, wraz z wszelkimi kopiami papierowymi oraz elektronicznymi w ciągu 90 dni od daty pobrania.

Zarejestruj sięlub wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą.

Przydatne informacje...

 1. Czy można sprawdzić inną firmę w Rejestrze BIG InfoMonitor?

  Tak. Wystarczy pobrać Raport o Przedsiębiorcy, w którym znajdują się informacje gospodarcze pozytywne i/lub negatywne. Jeżeli ktoś dopisał danego przedsiębiorcę do Rejestru BIG InfoMonitor to w raporcie znajdą się informacje dotyczące tego kto i na jaką kwotę dokonał wpisu. W ten sposób można się upewnić, czy warto podjąć współpracę z danym przedsiębiorcą.

 2. Jakie informacje z BIK są udostępniane przez BIG InfoMonitor?

  BIG InfoMonitor udostępnia z bazy BIK tylko te informacje, które spełniają wymogi danych gospodarczych.

  Na temat przedsiębiorców są to aktualne informacje o zaległych zobowiązaniach na kwotę powyżej 500 zł, gdy od terminu zapłaty minęło przynajmniej 60 dni.

 3. Jakie informacje z ZBP są udostępniane przez BIG InfoMonitor?

  W wyniku przeszukania bazy Bankowy Rejestr ZBP można otrzymać informację, że klient figuruje, albo nie figuruje w bazie prowadzonej przez Związek Banków Polskich. Komunikat „Znaleziono zapis w bazie” oznacza, że z jakiegoś powodu bank (lub banki) przekazał negatywną informację na temat zobowiązań klienta.

 4. Czy trzeba posiadać upoważnienie, aby sprawdzić inna firmę?

  W przypadku przeszukania Rejestru BIG InfoMonitor upoważnienie nie jest wymagane. Natomiast aby przeszukać bazy BIK i ZBP zgoda na jest wymagana w formie pisemnej. Jest ona terminowa i ważna 30 dni.

* Usługi BIG InfoMonitor będa świadczone w rozumieniu ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Regulamin Zarządzania Danymi BIG InfoMonitor oraz Regulamin serwisu BIG.pl dostępnych na stronie internetowej www.BIG.pl