Logowanie do Systemu BIG.pl

zaloguj

Jeśli wolisz korzystać z poprzedniej wersji Systemu,
wejdź na stronę: https://system.infomonitor.pl/

Odzyskuj należności

Szybciej odzyskasz zaległe kwoty, gdy wpiszesz dłużnika do Rejestru BIG, z którego codziennie korzystają banki, przedsiębiorcy wszystkich branż, instytucje i konsumenci.

Dlaczego warto?

 • rocznie udostępniamy 15 mln raportów o zaległym zadłużeniu osób i firm.
  Na ich podstawie banki i inne firmy podejmują współpracę z nowym kontrahetem,
 • dłużnikom odmawia się lub proponuje mniej korzystne warunki udzielenia kredytów,
  pożyczek, leasingu, abonamentu na telefon itp., co skutecznie mobilizuje dłużników
  do spłaty należności
  ,
 • obniżysz koszty windykacji należności w Twojej firmie,
 • brak kosztów prowizji od wartości odzyskanych długów.

Możesz skorzystać z pojedynczych usług lub wybierz Abonament BIG, czyli dostęp do pełnego pakietu produktów i usług, by skuteczniej zarządzać ryzykiem finansowym swojej firmy.

Firmom strategicznym umożliwiamy stworzenie oferty dostosowanej do ich potrzeb.
Zobacz więcej

Kontakt z doradcą

Sprawdzaj kontrahentów Zobacz raport o firmie kontrahenta.
Sprawdź informacje o jego zaległym zadłużeniu
i/lub terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań.

Zmniejszysz ryzyko podjęcia współpracy z nieterminowym klientem.
Dowiesz się czy spłaca na czas swoje zobowiązania ...dowiedz się więcej

Kontakt z doradcą

Monitoruj kontrahentów Obserwuj na bieżąco sytuację finansową
swoich kontrahentów.

Jeśli w Rejestrze BIG pojawi się zmiana dotycząca wskazanego podmiotu - natychmiast zostaniesz o tym poinformowany. Na tej podstawie będziesz mógł szybciej reagować i np. renegocjować umowę lub całkowicie zaprzestać współpracy z kontrahentem, gdy uznasz że jest zbyt ryzykowna ...dowiedz się więcej

Kontakt z doradcą

Sprawdź swoją Firmę Sprawdź, co na temat Twojej firmy widnieje
w Rejestrze BIG i bądź na bieżąco
- monitoruj każdą zmianę informacji.

Jeśli w rejestrze pojawi się negatywny wpis będziesz mógł szybko wyjaśnić sprawę z wierzycielem, by nie wpłynęło to na wizerunek Twojej firmy ...dowiedz się więcej

Kontakt z doradcą

1 2 3 4

WYBIERZ SPOSÓB WSPÓŁPRACY

Abonament BIG

 • Wysyłka 2 ustawowych wezwań do zapłaty w ramach abonamentu
 • Nielimitowana liczba wpisów dłużników
 • Nielimitowana wysyłka powiadomień o wpisie dłużnika do Rejestru BIG drogą
  e-mailową

Nasz doradca dobierze
ofertę optymalną
dla Twojej firmy.


Pojedyncze usługi

 • Wpis 1 dłużnika do Rejestru BIG

129zł1netto

Jednorazowo

* Sprawdź też cennik pozostałych pojedynczych usług.


Bezpłatne usługi w ramach oferty

Założenie i prowadzenie BIGKonta
Powtórne wysłanie
hasła
Pobranie "Wezwania
do zapłaty"
Aktualizacja informacji
o wpisanym dłużniku

Dowiedz się więcej

 • Dopisanie dłużnika przez Serwis BIG.pl - krok po kroku

  Ktoś nie zapłacił Twojej firmie za wykonaną usługę? Chcesz odzyskać zaległe należności? Już dług w wysokości 200 zł w przypadku konsumentów oraz 500 zł w przypadku przedsiębiorców jest podstawą do wysłania nieuczciwemu płatnikowi wezwania do zapłaty. Jeśli po 30 dniach od wysłania wezwania, dłużnik nie zwróci Ci pieniędzy, wpisz1 go do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.


  Jak wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników BIG?

  1. ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE BIG.PL I STWÓRZ SWOJE BIGKONTO
  2. PODPISZ UMOWĘ Z BIG INFORMONITOR
  3. WYŚLIJ DŁUŻNIKOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY (listem poleconym) Z INFORMACJĄ O WSPÓŁPRACY Z BIG INFOMONITOR I KONSEKWENCJACH Z TYM ZWIĄZANYCH
  4. JESZCZE NIE OTRZYMAŁEŚ PIENIĘDZY?
   1. Po  upływie 30 dni od wysłania wezwania możesz dopisać poprzez BIGKonto dłużnika do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor.
   2. Zaloguj się do swojego BIGKonta w Systemie BIG.pl
   3. Wejdź w zakładkę „Informacje Gospodarcze” i wprowadź kwotę długu (dodatkowo, będziesz mógł zarządzać tą informacją – zmieniać ją, gdyby np. dłużnik spłacił część długu wobec Ciebie lub usunąć, gdy otrzymasz wszystkie należne Ci pieniądze. 

   PAMIĘTAJ!
   Obowiązujące prawo nakłada na Ciebie obowiązek usunięcia dłużnika z Rejestru BIG. Masz na to 14 dni od momentu odzyskania należności.

   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń: (22) 486 56 91 lub napisz: sprzedaz@InfoMonitor.pl


  Jak zarejestrować się w Systemie BIG.pl
  1. Przejdź do strony rejestracji
  2. Wypełnij formularz i potwierdź rejestrację poprzez link aktywacyjny wysłany na twojego maila
  3. Wybierz interesującą cię opcję współpracy (abonament, usługi pojedyncze)
  4. Uzupełnij wymagane formularze (dane osobowe i firmy)
  5. Dołącz skany wymaganych dokumentów* firmy
  6. Aby móc wpisywać dłużników musisz podpisać umowę z BIG InfoMonitor - po dołączeniu skanów odpowiednich dokumentów firmy oraz uzupełnieniu danych reprezentanta firmy (lub wszystkich reprezentantów widniejących w KRS**), wygeneruj umowę, podpisz i wyślij ją w dwóch egzemplarzach do BIG InfoMonitor. 
  7. Po weryfikacji wszystkich dokumentów przez BIG InfoMonitor, podpisana umowa zostanie odesłana na wskazany adres, a o włączeniu usługi zostaniesz poinformowany mailowo. 

  *  Wymagane dokumenty w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności: 
  • Własna działalność gospodarcza - wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Spółka cywilna –wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczący spółki oraz każdego ze wspólników);
  • Inna spółka – wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego;
  • Niezależnie od formy prawnej do dokumentów firmowych konieczne jest załączenie skanu bądź zdjęcia dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób uprawnionych do reprezentowania firmy.


  ** Jeśli jesteś jednoosobowa działalnością, własnoręcznie podpisz umowę, w przypadku gdy zarejestrowana firma jest spółką, umowa musi być podpisana przez wszystkich reprezentantów firmy widniejących w KRS lub umowie spółki (spółka cywilna).
  UWAGA: w przypadku usługi jednorazowej "Wpisz dłużnika" firma może utrzymywać w Rejestrze Dłużników BIG tylko jednego dłużnika. Wartość zaległego zadłużenia w momencie jego wpisu do Rejestru Dłużników BIG nie może przekraczać 10 000 zł. Przedsiębiorcom rekomendujemy podpisanie umowy abonamentowej, obejmującej pełen zakres produktów i usług.
 • Warunki dopisania dłużnika - przedsiębiorcy do Rejestru Dłużników BIG (warunki ustawowe)

  Aby przekazać informację o opóźnieniu w spłacie zobowiązań przedsiębiorcy, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • umowa z BIG InfoMonitor;
  • zaległość min. 500 zł;
  • opóźnienie płatności powyżej 60 dni;
  • upłynięcie 30 dni od daty wysłania pierwszego wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji gospodarczej do BIG InfoMonitor.
 • Warunki dopisania dłużnika - konsumenta do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor (warunki ustawowe)

  Przekazanie i przechowywanie informacji o zaległościach w spłacie zobowiązań przez konsumenta. Warunki, które muszą być spełnione:

  • umowa z BIG InfoMonitor;
  • zaległość min 200 zł;
  • opóźnienie płatności powyżej 60 dni;
  • upłynięcie 30 dni od daty wysłania pierwszego wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji gospodarczej do BIG InfoMonitor.
 • Dopisanie i przechowywanie informacji o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem (warunki ustawowe)

  Informacja gospodarcza o fakcie posłużenia się wobec przedsiębiorcy podrobionym lub cudzym dokumentem, np. dowodem osobistym, paszportem, dokumentem z KRS, zaświadczeniem potwierdzającym REGON, NIP, świadectwem pracy, etc.


  Aby przekazać taką informację muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • umowa z BIG InfoMonitor,
  • poinformowanie właściciela dokumentu o zamiarze przekazania informacji gospodarczej do BIG InfoMonitor.
 • Dopisanie pozytywnej informacji o przedsiębiorcy / konsumencie do bazy BIG InfoMonitor (warunki ustawowe)

  Pozytywna informacja gospodarcza zawiera dane o:

  • przedsiębiorcy lub konsumencie przekazującym pozytywną informację gospodarczą;
  • przedsiębiorcy lub konsumencie żądającym przekazania pozytywnej informacji gospodarczej;
  • kwocie i walucie zobowiązania.

  Aby uzyskać wpis o wywiązaniu się z zobowiązania (pozytywnej informacji gospodarczej) należy:

  • złożyć wniosek do wierzyciela, który jest klientem BIG InfoMonitor z prośbą o wpis pozytywnej informacji gospodarczej do Bazy BIG InfoMonitor. Wierzyciel ma obowiązek* dokonać takiego wpisu w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez Kontrahenta. 
  • wierzyciel może sam, z własnej inicjatywy dokonać takiego wpisu, jeżeli uzyska zgodę kontrahenta. Wpis musi być przekazany w terminie 14 dni od dnia wywiązania się z zobowiązania.

  * wierzyciel ma obowiązek przekazania informacji gospodarczej o wywiązaniu się z zobowiązania, o ile od chwili spełnienia świadczenia z tytułu zobowiązania nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy oraz wierzyciel posiada umowę z BIG InfoMonitor.

 • Wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty, na wniosek Klienta

  Jest ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.


  Wezwanie wysyłane jest listem poleconym na adres wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zameldowania. W przypadku dłużnika przedsiębiorcy - ostrzeżenie wysyła się listem poleconym na adres siedziby firmy.

 • Wysłanie do dłużnika przez BIG InfoMonitor powiadomienia o umieszczeniu jego danych w Rejestrze Dłużników BIG

  Jest dokumentem informującym dłużnika o wprowadzeniu jego danych do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor.

  Dokument wysyłany jest listem zwykłym lub poleconym na adres dłużnika wskazany przez wierzyciela.

Kontakt
z Doradcą

(22) 486 56 91

msp@big.pl

8:30 - 16:30

Jestem *
Nazwa Twojej firmy *
Województwo siedziba firmy *
NIP Twojej firmy *
Imię i nazwisko
Telefon *
E-mail
*
*Informacja o Administratorze danych, celu przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach.

Administrator Danych - BIG InfoMonitor

Administrator Danych - BIK

Masz pytania?

zadzwoń na infolinię

22 486 56 56

Infolinia czynna:

pon-pt8:00 - 17:00
sob-nienieczynna.

albo

InfoDług

raport o zaległych zobowiązaniach konsumentów

Raport BIG

wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej

Czat z konsultantem

Witam
W czym mogę pomóc?Serwisy internetowe Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (dalej: „BIG InfoMonitor”) wykorzystują pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, okresu ich przechowywania, łączenia z innymi danymi posiadanymi przez BIG InfoMonitor, zmiany ustawień plików cookie oraz ich usuwania z przeglądarki internetowej, znajdują się w Informacji o plikach cookie. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i zgodę na wykorzystywanie plików cookies m.in. w celu jak najlepszego dopasowania prezentowanych treści do potrzeb użytkowników, w celach marketingowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez BIG InfoMonitor oraz dokonywania analiz, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez BIG InfoMonitor. Akceptuję

Czat
z radcą prawnym

Witam
W czym mogę pomóc?

Rozpocznij czat

Czat z konsultantem

Witam
W czym mogę pomóc?

Rozpocznij czat

Wypełnij formularz

a nasz doradca
skontaktuje się z Tobą


Wypełnij formularz

Masz pytania?

zadzwoń na infolinię

22 486 56 56

Infolinia czynna:

pon-pt8:00 - 17:00
sob-nienieczynna.

Pobierz dane na telefon

22 486 56 56

InfoDług

raport o zaległych zobowiązaniach konsumentów

Pobierz

Raporty BIG

kondycja finansowa kluczowych branż
polskiej gospodarki

Pobierz