CERTYFIKAT

Rok wydania 2020

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

ANIMIR SP. Z O.O.Poznań

NIP 9720856722

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 22.01.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/9720856722

Sporządzono dnia 24.01.2022 o godzinie 18:14