CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

DOMIMAKS - SPÓŁKA CYWILNA GRAŻYNA KOSICKA, ROBERT KOSICKIBiałystok

NIP 9662066830

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 23.08.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/9662066830

Sporządzono dnia 23.08.2019 o godzinie 16:42