CERTYFIKAT

Rok wydania 2020

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Anty-Portal Filip PiwowarKielce

NIP 9592024363

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 28.11.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/9592024363

Sporządzono dnia 28.11.2021 o godzinie 21:31