CERTYFIKAT

mikro

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

"CLEAN-ECO 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGdynia

NIP 9581355145

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 15.01.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/9581355145

Sporządzono dnia 15.01.2021 o godzinie 15:33