CERTYFIKAT

Rok wydania 2012

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - TRANSPORTOWE POLBODTRANS SP. Z O.O.Sosnowiec

NIP 9540010320

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 28.09.2020

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/9540010320

Sporządzono dnia 29.09.2020 o godzinie 23:41