CERTYFIKAT

Rok wydania 2018

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

KONTRA24.PL Ireneusz JagiełłoWarszawa

NIP 9511510089

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 16.09.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/9511510089

Sporządzono dnia 17.09.2021 o godzinie 20:58