CERTYFIKAT

Rok wydania 2019

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

AUTOMOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLublin

NIP 9462657638

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 01.10.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/9462657638

Sporządzono dnia 04.10.2022 o godzinie 09:49