CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

VICO D DANIŁOWSKI K ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNALublin

NIP 9461954067

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 06.12.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/9461954067

Sporządzono dnia 07.12.2022 o godzinie 07:42