CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

VICO D.DANIŁOWSKI K.ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNALublin

NIP 9461954067

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 04.08.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/9461954067

Sporządzono dnia 04.08.2021 o godzinie 14:41