CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Todex sp.z o.o.Tuplice

NIP 9282081065

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 28.11.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/9282081065

Sporządzono dnia 28.11.2021 o godzinie 22:23