CERTYFIKAT

Rok wydania 2014

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA A2 PIOTR ZEGARLublin

NIP 9221735704

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 16.08.2017

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/9221735704

Sporządzono dnia 19.08.2017 o godzinie 05:33