CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

SMARTVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWrocław

NIP 8992786082

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 15.06.2024

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/8992786082

Sporządzono dnia 18.06.2024 o godzinie 17:27