CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną OdpowiedzialnościąWrocław

NIP 8952018514

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 15.01.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/8952018514

Sporządzono dnia 15.01.2021 o godzinie 16:13