CERTYFIKAT

Rok wydania 2012

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

EW COLLECTIONS SP. Z O.O.Wrocław

NIP 8951902551

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 06.12.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/8951902551

Sporządzono dnia 07.12.2022 o godzinie 08:02