CERTYFIKAT

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

iCOMP.pl Ł. Juszczyk i J. Padula Sp. j.Dzierżoniów

NIP 8822014736

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 18.02.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/8822014736

Sporządzono dnia 19.02.2019 o godzinie 00:42