CERTYFIKAT

mikro

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

iCOMP.pl Ł. Juszczyk i J. Padula Sp. j.Dzierżoniów

NIP 8822014736

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 21.11.2017

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/8822014736

Sporządzono dnia 22.11.2017 o godzinie 03:25