CERTYFIKAT

Rok wydania 2014

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

AMPOL - MEROL SP. Z O.O.Wąbrzeźno

NIP 8781697424

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 22.09.2017

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/8781697424

Sporządzono dnia 23.09.2017 o godzinie 23:33