CERTYFIKAT

Rok wydania 2014

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

NALEPKA MAGDALENA EPPS Systemy BezpieczeństwaMikołów

NIP 8722032640

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 07.12.2018

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/8722032640

Sporządzono dnia 10.12.2018 o godzinie 04:18