CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNAStargard

NIP 8542203689

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 02.12.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/8542203689

Sporządzono dnia 02.12.2022 o godzinie 18:34