CERTYFIKAT

Rok wydania 2012

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACHSuwałki

NIP 8441005427

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 09.12.2018

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/8441005427

Sporządzono dnia 10.12.2018 o godzinie 04:17