CERTYFIKAT

Rok wydania 2012

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACHSuwałki

NIP 8441005427

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 24.01.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/844-10-05-427

Sporządzono dnia 25.01.2021 o godzinie 15:04