CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

TACHO&CBSERWIS ŁUKASZ NICIEJEWSKIZduńska Wola

NIP 8291610083

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 18.02.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/8291610083

Sporządzono dnia 19.02.2019 o godzinie 00:46