CERTYFIKAT

Rok wydania 2021

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

WEALTHON IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWARSZAWA

NIP 8252185724

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 24.09.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/8252185724

Sporządzono dnia 26.09.2023 o godzinie 01:51