CERTYFIKAT

mikro

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

PT DYSTRYBUCJA S.A.Radom

NIP 7960069945

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 09.12.2018

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/7960069945

Sporządzono dnia 10.12.2018 o godzinie 04:17