CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

FABRYKA PIECZYWA CUKIERNICZEGO "SAN" - PAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJarosław

NIP 7922007712

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 02.02.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/

Sporządzono dnia o godzinie