CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

DZIESIĄTKA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa

NIP 7842426890

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 28.11.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/7842426890

Sporządzono dnia 28.11.2021 o godzinie 21:07