CERTYFIKAT

Rok wydania 2012

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

INKASO-HERMAŃSKI RAFAŁ HERMAŃSKIPoznań

NIP 7791253125

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 11.12.2018

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/7791253125

Sporządzono dnia 12.12.2018 o godzinie 00:41