CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

BUDWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSierpc

NIP 7760003261

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 07.12.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/

Sporządzono dnia o godzinie