CERTYFIKAT

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

PPHU PANAS STAŃCZYK MAREKTomaszów Mazowiecki

NIP 7730002558

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 14.05.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/7730002558

Sporządzono dnia 17.05.2022 o godzinie 16:27