CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

ROKA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPiotrków Trybunalski

NIP 7712881696

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 17.06.2024

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/7712881696

Sporządzono dnia 18.06.2024 o godzinie 16:48