CERTYFIKAT

mikro

Rok wydania 2014

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

E&A SP. Z O. O.Opole

NIP 7561809719

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 18.11.2017

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/7561809719

Sporządzono dnia 22.11.2017 o godzinie 03:38