CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

GO-LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄOlsztyn

NIP 7393879888

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 12.04.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/7393879888

Sporządzono dnia 13.04.2021 o godzinie 00:57