CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

GO-LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄOlsztyn

NIP 7393879888

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 29.09.2020

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/7393879888

Sporządzono dnia 29.09.2020 o godzinie 23:29