CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

"KES PLUS" Usługi Instalacyjno-Budowlane Stanisław KUKULAKNowy Sącz

NIP 7341199199

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 23.09.2017

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/7341199199

Sporządzono dnia 23.09.2017 o godzinie 23:28