CERTYFIKAT

Rok wydania 2021

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

A&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWAŁódź

NIP 7252086499

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 04.02.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/7252086499

Sporządzono dnia 05.02.2023 o godzinie 06:12