CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Firma Handlowo-Usługowa "WILKOŁAZIAK" Jacek SerwinekWilkołaz Pierwszy

NIP 7151216782

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 17.06.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/7151216782

Sporządzono dnia 19.06.2019 o godzinie 12:06