CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Firma Handlowo-Usługowa "WILKOŁAZIAK" Jacek SerwinekWilkołaz Pierwszy

NIP 7151216782

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 17.11.2018

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/7151216782

Sporządzono dnia 18.11.2018 o godzinie 22:44