CERTYFIKAT

Rok wydania 2018

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

FINANSE DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLublin

NIP 7123363904

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 18.06.2024

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/7123363904

Sporządzono dnia 18.06.2024 o godzinie 17:36