CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

SEVEN PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa

NIP 7010027903

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 03.02.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/7010027903

Sporządzono dnia 05.02.2023 o godzinie 04:43