CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich "STIL" Michał LeśniowolskiMiędzyrzecz

NIP 6912271192

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 18.11.2017

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/6912271192

Sporządzono dnia 22.11.2017 o godzinie 03:27