CERTYFIKAT

Rok wydania 2015

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Zakład Produkcji Zanęt Wędkarskich "STIL" Michał LeśniowolskiMiędzyrzecz

NIP 6912271192

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 22.02.2018

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/6912271192

Sporządzono dnia 22.02.2018 o godzinie 12:35