CERTYFIKAT

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA "CARGOFRACHT" Krzysztof KwiecińskiKraków

NIP 6780051222

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 07.05.2021

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/6780051222

Sporządzono dnia 07.05.2021 o godzinie 21:47