CERTYFIKAT

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKraków

NIP 6772370295

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 18.11.2018

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/6772370295

Sporządzono dnia 18.11.2018 o godzinie 22:48