CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

EXPERT RYSZARD STĘPKOWSKIKielce

NIP 6571723930

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 29.09.2020

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/6571723930

Sporządzono dnia 29.09.2020 o godzinie 23:35