CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

OKNOWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSosnowiec

NIP 6443500503

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 11.08.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/

Sporządzono dnia o godzinie