CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

OKNOWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSosnowiec

NIP 6443500503

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 10.07.2020

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/6443500503

Sporządzono dnia 13.07.2020 o godzinie 15:44