CERTYFIKAT

Rok wydania 2014

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Grupa INFINITY Ireneusz CzajkowskiGliwice

NIP 6311789145

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 19.03.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/6311789145

Sporządzono dnia 19.03.2019 o godzinie 19:01