CERTYFIKAT

Rok wydania 2014

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Grupa INFINITY Ireneusz Czajkowski Gliwice

NIP 6311789145

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 24.04.2018

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/6311789145

Sporządzono dnia 25.04.2018 o godzinie 00:49