CERTYFIKAT

Rok wydania 2017

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

COLDERRO Ewa ZimnaWysoka

NIP 6121705889

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 17.07.2024

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/6121705889

Sporządzono dnia 17.07.2024 o godzinie 17:33