CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Asper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGdynia

NIP 5862097253

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 19.03.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/5862097253

Sporządzono dnia 19.03.2019 o godzinie 19:01