CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

Asper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGdynia

NIP 5862097253

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 02.10.2022

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5862097253

Sporządzono dnia 04.10.2022 o godzinie 09:58