CERTYFIKAT

Rok wydania 2018

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

RR REAGUJ RATUJ Michał RomaszGDAŃSK

NIP 5851439365

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 16.02.2019

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/5851439365

Sporządzono dnia 19.02.2019 o godzinie 00:50