CERTYFIKAT

Rok wydania 2016

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

YOURVISION - IT SOLUTIONS SP. Z O. O.Gdańsk

NIP 5842708475

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 22.06.2024

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5842708475

Sporządzono dnia 24.06.2024 o godzinie 08:28