CERTYFIKAT

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKowale

NIP 5840302384

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 25.09.2023

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

www.big.pl/certyfikat/nip/5840302384

Sporządzono dnia 26.09.2023 o godzinie 01:25