CERTYFIKAT

Rok wydania 2013

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. zaświadcza, że firma:

CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKowale

NIP 5840302384

uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo
oraz nie posiada zaległego zadłużenia* ujawnionego w: na dzień 26.11.2020

Aktualność i autentyczność certyfikatu należy potwierdzać na stronie

certyfikat.big.pl/584-030-23-84

Sporządzono dnia 26.11.2020 o godzinie 21:57